Wiadomości
parafiawitkowice.pl

Nasza parafianka Siostra Gabriela Zaręba należy do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana. W tym roku obchodzi jubileusz 50 lecia ślubów zakonnych. 

W poniedziałek 31 lipca 2023r. w Domu Generalnym Zakonu w Krakowie, podczas Mszy świętej,  Siostra Gabriela odnowiła swoje śluby:
Stając dziś, o Boże mój, w obecności Twojej, z miłości ponawiam i potwierdzam śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, które złożyłam w dzień mojej profesji. Przyrzekam wypełniać sumiennie wszystkie obowiązki według Konstytucji naszego Zgromadzenia dla chwały Boskiej Duszy Chrystusa. Błagam Cię, za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, o łaskę wytrwania w duchu wierności i dziękczynienia w służbie Twojej aż do śmierci. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi świętemu. Amen 
Przyjmij mnie Panie, według słowa Twego, a będę żyła i nie zawiedź nadziei mojej.