Wiadomości
parafiawitkowice.pl

Pielgrzymka naszej diecezji do świątyni Opatrzności Bożej odbyła się 10 czerwca i była zwieńczeniem Roku Jubileuszowego św. abp. Józefa Bilczewskiego, obchodzonego w jego wilamowickim sanktuarium z okazji 100. rocznicy śmierci.

Do wyjątkowej warszawskiej świątyni przekazane zostały relikwie wielkiego wilamowiczanina, który tym samym dołączył do grona czczonych w tej świątyni ważnych dla Polski świętych i błogosławionych. – Dotykamy tutaj historii, świętych Kościoła i wielkich Polaków, którzy są tutaj obecni poprzez znak relikwii – zaznaczał dziekan wilamowicki ks. prał. Stanisław Morawa, pomysłodawca takiego finału jubileuszu. 
Historię świątyni Opatrzności Bożej przybliżył pielgrzymom kustosz miejsca – ks. prał. Tadeusz Aleksandrowicz, a uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów przewodniczył kard. Kazimierz Nycz. Liczną grupę uczestników stanowili wierni z rodzinnej parafii św. Bilczewskiego. Wraz z przedstawicielami władz samorządowych Wilamowic i powiatu bielskiego złożyli w darze puszkę na komunikanty i naczynie do rozdawania Komunii Świętej wiernym. 
W homilii bp Roman Pindel mówił o św. Bilczewskim: - Jak mało kto był on strażnikiem ślubów, które we Lwowskiej Katedrze 1 kwietnia 1656 roku składał król Jan Kazimierz. Z tym zaś związane są jego starania o ożywienie i pogłębienie kultu Matki Bożej Królowej Polski.
Bp Pindel odmówił też akt zawierzenia Opatrzności Bożej naszego Kościoła lokalnego. - Niech zawsze będzie Bogiem silny, niech służy i pomaga w drodze ku zbawieniu wszystkim tworzącym jego dziś i tym, którzy przyjdą po nas – modlił się bp Pindel.