Świątynia
parafiawitkowice.pl

Po Pasterce w 1975 roku w godzinach nocnych wybuchł pożar i cały drewniany kościół spłonął.
Parafianie natychmiast podjęli decyzję o budowie nowego kościoła. Pierwsze prace związane z niwelacją terenu rozpoczęły się w styczniu 1977 roku. Po otrzymaniu pozwolenia oraz pierwszej części dokumentacji budowy kościoła rozpoczęto roboty ziemne, betonowanie ław i ścian fundamentowych przyziemia. 7 maja 1978 roku metropolita krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła poświęcił i wmurował kamień węgielny na płycie obecnej posadzki kościoła. Kolejny etap budowy to wznoszenie murów świątyni. W okresie zimowym roku 1978/1979, w podziemnej części kościoła, została przygotowana konstrukcja stalowa pokrycia dachowego oraz jego elementów. Po ukończeniu robót dekarskich rozpoczęły się prace instalatorów elektrycznych, roboty tynkarskie wewnętrzne, a na zewnątrz roboty kamieniarskie. Równocześnie wykonywano stolarkę okienną oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Przez kolejne lata dzięki wielkiej hojności, ofiarności i zaangażowaniu parafian, dzięki dziesiątkom, a nawet setkom godzin przepracowanych przy budowie doprowadzono do takiego stanu, że 13 maja 2023 roku, ks. biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej konsekrował ten kościół.

Rzymskokatolicka parafia
Świętego Michała Archanioła

ul. Dworska 10A
32-650 Witkowice

+48 33 848 51 55
Konto do wpłat na remonty i prace w kościele:
90 1240 4852 1111 0010 9531 2058
Konto do wpłat na funkcjonowanie parafii:
25 1240 4852 1111 0010 6011 4353

Jak do nas dojechać