Historia parafii
parafiawitkowice.pl

W sobotę, 13 maja 2023 r. bp Roman Pindel poświęcił świątynię pw św. Michała Archanioła w Witkowicach.

Historia Parafii i kościoła w Witkowicach

Wieś Witkowice istniała na pewno XIII wieku o czym wspominają dokumenty z 1272 roku. Parafia została erygowana w 1314 roku lub w 1326 roku.
W 1328 roku proboszcz z Witkowic płacił świętopietrze. Parafia należała do dekanatu oświęcimskiego. 
21 lutego 1457 roku zostaje zawarty w Gliwicach układ między księciem oświęcimskim Janem IV (Janusz IV), a królem Polski Kazimierzem Jagiellończykiem w sprawie powrotu księstwa oświęcimskiego do Polski. Należało do książąt Śląskich od 1179 roku, gdzie wymieniana jest wieś Witkowice.
W 1595 roku odnotowana jest pierwsza wizytacja biskupia, która stwierdza, że kościół został zajęty i sprofanowany przez dziedzica Stanisława Witkowskiego i jest w rękach protestantów. 
W 1601 roku jest z powrotem w rękach katolików, ale nie ma jeszcze swojego stałego proboszcza katolickiego. W 1658 roku proboszczem zostaje ks. Jan Międzychodzki.
W 1776 roku parafia liczy 600 osób.
W rocznikach diecezjalnych z 1841 roku jest zapisane, że w Witkowicach jest szkoła parafialna i ma 27 uczniów.
W 1844 roku parafia liczyła 1206 osób. Mieszkało 34 Żydów, którzy mieli swoją synagogę. Z katolikami żyli w zgodzie.
W 1887 roku założono Żywy Różaniec. 
Całkowity remont kościoła był w 1610 roku, na co wskazywałaby chorągiewka na sygnaturce kościoła. Usunięto wtedy „koguta” znak protestantów. W kościele znajdowały się cenne obrazy i ołtarze pochodzące z XIX wieku.
W latach 1914- 1916 kościół został wymalowany przez artystę z Krakowa Aleksandra Mroczkowskiego. Dużo było figur naturalnej wielkości, a najpiękniejszą była postać Świętego Michała Archanioła.
Kolejny remont w kościele był w 1959 roku. Parafianin, grający w Totolotka złożył ślub, że jeśli trafi większą wygraną, to część pieniędzy przekaże na malowanie kościoła. Ku radości swojej i parafian wygrał 500 tysięcy złotych. Zgodnie ze złożonym ślubem, przekazał 100 tysięcy złotych, a resztę złożyli parafianie na odmalowanie i pozłocenie ołtarzy. 
19 kwietnia 1968 roku miało miejsce nawiedzenie Matki Najświętszej Jasnogórskiej- była tylko świeca, bo wcześniej władze państwowe aresztowały obraz Jasnogórski i nie mógł wędrować od parafii do parafii. Jak można przeczytać w kronice parafialnej, wszyscy przystąpili do sakramentów świętych z wyjątkiem 7 osób, które nie chodziły do kościoła. Na zakończenie nawiedzenia przyjechał do Witkowic ks. kardynał Karol Wojtyła i wygłosił kazanie. 
W 1972 roku remontowano kościół z zewnątrz. Położono nowe gonty- deski na wieżę i na cały kościół, bo stare zgniły. Założono nowe drzwi do kościoła i nowe ramy okienne. 
Po Pasterce w 1975 roku w godzinach nocnych wybuchł pożar i cały kościół spłonął. Zdołano uratować 5 obrazów Stacji Drogi Krzyżowej i 4 feretrony. 

Parafianie natychmiast podjęli decyzję o budowie nowego kościoła. Został powołany Komitet Odbudowy. Zaczęto starać się o stosowne pozwolenia. Pierwsze prace związane z niwelacją terenu rozpoczęły się w styczniu 1977 roku.
Po otrzymaniu pozwolenia oraz pierwszej części dokumentacji budowy kościoła rozpoczęto roboty ziemne, betonowanie ław i ścian fundamentowych przyziemia. 7 maja 1978 roku metropolita krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła poświęcił i wmurował kamień węgielny na płycie obecnej posadzki kościoła. Kolejny etap budowy to wznoszenie murów świątyni. W okresie zimowym roku 1978/1979, w podziemnej części kościoła, została przygotowana konstrukcja stalowa pokrycia dachowego oraz jego elementów. Po ukończeniu robót dekarskich rozpoczęły się prace instalatorów elektrycznych, roboty tynkarskie wewnętrzne, a na zewnątrz roboty kamieniarskie. Równocześnie wykonywano stolarkę okienną oraz drzwi wewnętrzne i zewnętrzne. Przez kolejne lata dzięki wielkiej hojności, ofiarności i zaangażowaniu parafian, dzięki dziesiątkom, a nawet setkom godzin przepracowanych przy budowie doprowadzono do takiego stanu, że 13 maja 2023 roku, ks. biskup Roman Pindel, Ordynariusz Diecezji Bielsko-Żywieckiej konsekrował ten kościół. Jednocześnie zostały uroczyście wprowadzone do naszej świątyni relikwie papieża św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny Kowalskiej.

Rzymskokatolicka parafia
Świętego Michała Archanioła

ul. Dworska 10A
32-650 Witkowice

+48 33 848 51 55
Konto do wpłat na remonty i prace w kościele:
90 1240 4852 1111 0010 9531 2058
Konto do wpłat na funkcjonowanie parafii:
25 1240 4852 1111 0010 6011 4353

Jak do nas dojechać