Małżeństwo
parafiawitkowice.pl

Przygotowanie do Sakramentu Małżeństwa w diecezji bielsko-żywieckiej:

 • NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
 • SPOTKANIA W PORADNI RODZINNEJ
 • SPISANIE PROTOKOŁU PRZEDŚLUBNEGO
 • NIEZBĘDNE DOKUMENTY
 • ZAPOWIEDZI
 • SPOTKANIE W KANCELARII PARAFIALNEJ
 • MODLITWA NARZECZONYCH

Nauki przedmałżeńskie oraz spotkania w katolickiej poradni rodzinnej 6-12 miesięcy przed datą ślubu.

 • aktualne informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: nauki.rodzina.bielsko.pl
 • obowiązują one wszystkich narzeczonych, również tych którzy są w związku cywilnym czy będących już rodzicami
 • warto zająć się tym wcześniej, aby dostosować formę i czas do indywidualnej sytuacji obojga narzeczonych 

Spisanie protokołu przedślubnego 3-6 miesięcy przed datą ślubu.

 • oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu, gdzie ma być zawarte sakramentalne małżeństwo. Zasadniczo powinna to być parafia, w której jedno z narzeczonych ma miejsce zamieszkania. Narzeczeni przynoszą ze sobą wymagane dokumenty. 
 • w przypadku zawierania małżeństwa poza parafią zamieszkania narzeczonych należy przedstawić w parafii zawierania małżeństwa zezwolenie własnego proboszcza na spisanie protokołu przedmałżeńskiego lub tzw. licencję, jeśli proboszcz własny dopełnił już wszystkich formalności. 

Niezbędne dokumenty

Spis dotyczy sytuacji standardowych, w których niepotrzebne są dodatkowe dokumenty i pozwolenia do zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. W pozostałych przypadkach potrzebne informacje przekaże duszpasterz w kancelarii parafialnej.

 • dowody osobiste
 • metryki chrztu (są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu. Jeśli osoba była ochrzczona w parafii, gdzie będzie spisywany protokół - nie trzeba wcześniej zaopatrywać się w taki dokument.
 • dokumenty z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego, czyli ze skutkiem cywilnym), są ważne 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne w dniu ślubu. W innym wypadku potrzebny jest dokument potwierdzający zawarcie kontraktu cywilnego.
 • świadectwo ukończenia katechizacji
 • świadectwo uczestnictwa w naukach przedmałżeńskich oraz spotkaniach w katolickiej poradni małżeńskiej.

O wszelkie wynikające z prawa kanonicznego zgody lub dyspensy, które wydaje Biskup Diecezji, w imieniu narzeczonych występuje proboszcz parafii, w której spisany był protokół przedmałżeński. 

Zapowiedzi 

 • informację o zamiarze zawarcia małżeństwa należy podać do wiadomości publicznej, dlatego wypisuje się i wywiesza specjalny komunikat, czyli zapowiedzi
 • narzeczony(a), który mieszka w innej parafii niż ta, w której spisuje się protokół przedślubny, otrzymuje specjalny dokument, który dostarcza do kancelarii swojej parafii w celu ogłoszenia także tam zapowiedzi.
 • zapowiedzi ogłasza się przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń parafialnych przynajmniej przez 8 dni (dwie niedziele i tydzień między nimi). Po ogłoszeniu zapowiedzi, należy dokument odebrać i zanieść do parafii, gdzie spisywany jest protokół przedślubny.

Spotkanie w kancelarii parafialnej 

 • jest to spotkanie podsumowujące przygotowanie do ślubu na którym omawia się również szczegóły dotyczące ceremonii.
  powinno się odbyć przynajmniej tydzień przed ślubem. 
  duszpasterz sprawdza, czy są już wszystkie dokumenty potrzebne do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.
  jeśli przy ślubie chce asystować krewny lub znajomy kapłan, trzeba o tym powiadomić ks. proboszcza.

Ważne wskazania

 • dane osobowe muszą być identyczne na wszystkich dokumentach - imiona i nazwiska narzeczonych oraz ich rodziców, a także data i miejsce urodzenia narzeczonych. Wszystkie błędy tuż przed ślubem mogą wywołać niepotrzebnie komplikacje.
 • wykonywanie zdjęć, filmowanie podczas ślubu przez uprawnione osoby, należy uzgodnić z księdzem. Wszelkie formalności najlepiej załatwić przed ślubem.
 • przed rozpoczęciem Mszy Św. obrączki należy doręczyć do zakrystii. Zwyczajowo czyni to świadek. 
 • świadkami ślubu mogą być jedynie osoby pełnoletnie, bez względu na narodowość i wyznanie. Z zasady powinni to być katolicy.
 • przed ślubem świadkowie przynoszą do zakrystii dowody osobiste swoje i narzeczonych. Jeżeli ślub odbywa się w czasie Mszy Św. zaleca się, by świadkowie również przystąpili do Komunii Św.

Pytania

W razie wątpliwości proszę kontaktować się z kancelarią parafialną w godzinach urzędowania bądź z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Bielsko-Żywieckiej od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 13.00
+48 734 176 645
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.nauki.rodzina.bielsko.pl