Chrzest Święty
parafiawitkowice.pl
  • Chrztu uroczystego udzielamy w II-ą niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 10.00 (w uzasadnionych przypadkach także w innym terminie).
  • Rodzice chrzestni: wg Kodeksu Prawa Kanonicznego: to osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania, wierzące i praktykujące.
  • Chrzestni spoza naszej parafii przynoszą zaświadczenia że są praktykującymi katolikami i mogą pełnić godność rodziców chrzestnych ze swojej parafii ZAMIESZKANIA - (miejsce zameldowania nie ma znaczenie formalnego – liczy się faktyczny pobyt).

Według Kodeksu Prawa Kanonicznego do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • Ukończył 16 lat 
  • jest praktykującym katolikiem - bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii, uczestniczy regularnie we Mszy świętej niedzielnej i świątecznej oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające godności, jaką ma pełnić,
  • jest kawalerem lub panną, oraz małżonkowie związani sakramentalnym małżeństwem
  • jeżeli jest uczniem to powinien dostarczyć zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie,
  • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej

Dokumenty potrzebne do zgłoszenia dziecka do chrztu św., które należy dostarczyć do kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed chrztem:

  • Akt urodzenia dziecka z USC
  • Zaświadczenie od rodziców chrzestnych jeżeli są spoza naszej parafii